Fri rettshjelp: Din rett til juridisk bistand

03 mai 2024 Hedda Nergård

editorial

I en ideell verden ville alle ha lik tilgang til juridisk støtte og rådgiving, uansett økonomisk situasjon. Virkeligheten er derimot at juridisk bistand ofte er dyrt, og mange står derfor uten den nødvendige hjelpen de trenger i juridiske situasjoner. Fri rettshjelp er et samlebegrep for forskjellige ordninger som er designet for å sikre at mennesker som ikke har råd til advokathjelp, likevel kan få tilgang til juridisk rådgiving og bistand. I denne artikkelen tar vi for oss hva fri rettshjelp faktisk innebærer, hvem som har rett til slik hjelp, og hvordan man går frem for å søke om slik støtte.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er juridisk assistanse som blir tilbudt til de som ikke har mulighet til å dekke slike utgifter selv. Rettshjelp kan omfatte alt fra juridisk rådgivning til representasjon i rettssaker. Denne støtten kommer fra staten og er en del av det norske rettssikkerhetsprinsippet, som sikrer at rettferdighet ikke kun er forbeholdt de som har god råd.

Det er to hovedformer for fri rettshjelp i Norge: Fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd gir rett til juridisk bistand utenfor domstolene, mens fri sakførsel innebærer at man får dekket utgiftene til advokat i forbindelse med en rettssak.

Hvem har rett til fri rettshjelp?

For å kunne kvalifisere seg til fri rettshjelp, er det visse kriterier som må oppfylles. Det legges blant annet vekt på inntekt og formue når det skal vurderes om en person har rett til fri rettshjelp. I Norge settes det hvert år fast inntekts- og formuesgrenser som bestemmer hvem som kan motta støtte.

Det er også bestemte sakstyper der man lettere kan få tildelt fri rettshjelp. Disse sakstypene omhandler ofte forhold som er svært viktige for den enkeltes livssituasjon, som for eksempel familierett, barnevernsaker, utlendingsrett, og enkelte straffesaker.

image

Hvordan søker jeg om fri rettshjelp?

Prosessen for å søke om fri rettshjelp kan virke overveldende, men det er viktig å huske på at hjelpen finnes for de som trenger den. Første steg er å kontakte et advokatkontor som tilbyr fri rettshjelp. Advokaten vil kunne gjennomgå din økonomiske situasjon og din sak, for å vurdere dine sjanser for å få innvilget fri rettshjelp.

Dersom man blir vurdert til å være kvalifisert for fri rettshjelp, vil advokaten hjelpe med å sette sammen en søknad. Denne søknaden sendes så til det rette rettshjelpsorganet, som vil ta en endelig beslutning i saken.

Det er viktig at man gir en fullstendig og korrekt fremstilling av sin finansielle situasjon i søknaden, da det har stor betydning for utfallet. Saksbehandlingstiden kan variere, så det er også lurt å påbegynne søkeprosessen så tidlig som mulig.

Veien videre med Casus Advokat

Å navigere i den juridiske verdenen kan være vanskelig og stressende, spesielt når man står i en vanskelig personlig situasjon. Heldigvis finnes det ressurser og advokatkontorer som spesialiserer seg på å tilby juridisk hjelp, også når det gjelder fri rettshjelp. Casus Advokat er et slikt kontor som har erfaring med et bredt spekter av juridiske områder og kan være en støttende partner i din søknadsprosess.

Med Casus Advokat får du tilgang til kvalifiserte advokater som kan gi deg den veiledningen og støtten du trenger. De er opptatt av rettssikkerhet og vil sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt gjennom hele prosessen. Fra den første konsultasjonen til sluttresultatet, gir de personlig oppfølging og tett samarbeid for å sikre det beste utfallet for din sak.

Dersom du trenger juridisk bistand og ønsker å utforske mulighetene for fri rettshjelp, anbefales det på det varmeste å ta kontakt med Casus Advokat. Deres kompetanse og dedikasjon til å hjelpe de som trenger det mest kan være avgjørende for din fremtidige livssituasjon. Besøk [Casus Advokat](https://www.casus.no/) for å finne mer informasjon eller for å bestille en konsultasjon.

Flere nyheter